A Dubniczay-palota története


Forbat Alfred Kompozició

A Dubniczay-palotát 1751-ben Dubniczay István kanonok építtette. Az épület – a vár középpontjában, a püspöki palotával szemben – Veszprém egyik legszebb emléke.
A palotát története során többször átépítették, így mai állapota több építési periódus nyomát őrzi. A Dubniczay-ház telkén átépítés nyomait őrző várfalakat tártak fel, köztük az 1500 körüli rondellához tartozó vastag, külső falat. Ezek bizonyos mértékig meghatározták a barokk palota későbbi kialakítását.

A 18. század közepén Dubniczay István kanonok püspöki parancsra egytraktusos, egyemeletes házat építtetett, aszimmetrikus „U” alaprajzzal. Az „U” alakú beépítést a 19. század közepén, a völgy felőli oldalon, klasszicista épületszárnnyal zárták be, így vált a telek átmenetileg keretes beépítésűvé. A nyugati szárny eredeti formáját a 20. század elején történt bontáskor kapta vissza, kinyitva és szabaddá téve az udvart a megnyíló panoráma felé.

A palotában a restauráció során jó állapotú, aprólékosan kidolgozott díszítőfestéseket tártak fel. Ezek alapján megállapítható, hogy az első festési periódusban fehér meszelés borította a szobák falát, a későbbi díszes kifestés pedig Dubniczay kanonok valamelyik – eddig még nem azonosított – utódjának megrendelésére készült. Minden szoba festése eltérő: van köztük brokáttapéta-utánzat; márványlábazatos faltükrökkel díszített; csíkos mintázatú; a középtengelyben lévő szoba falain pedig a 18. század második felében igen divatos egzotikus madaras tájképábrázolás (pálmafák, sások, liliomok) láthatók.


Kupka Kompozició

Az épületben a veszprémi Művészetek Háza fenntartásában 1983-tól 2005-ig, a rekonstrukció kezdetéig kortárs alkotók műveit bemutató Várgaléria működött, számos kiemelkedő hazai és nemzetközi művész bemutatkozására adva lehetőséget. A palotában jelenleg két gyűjtemény látogatható. A veszprémi Művészetek Háza szervezetében működő László Károly Gyűjtemény, amely az emeleti termekben és az északi szárny tetőterében kapott helyet. A Várgalériában időszaki kiállítások látogathatók. A déli oldalon, az eredetileg magtárként szolgáló helyiség mellett rendezték be a Tegulariumot, a Magyar Építőipari Múzeum Téglagyűjteményét. A Tegularium kiállítóterei a főépület utcai homlokzatsíkjától a várfalig húzódó pincerendszerben, a magtárban és az új fogadóépületben kaptak helyet.

A rekonstrukció


Moholy-Nagy Kompozició

A Dubniczay-palota felújításának története 1997-ben kezdődött. Veszprém Megyei Jogú Város ekkor írt ki tervpályázatot az épület teljes rekonstrukciójára, átalakítására.

A győztes pályázat tervezői, Karácsony Tamás, Kern Orsolya és Klobusovszki Péter kaptak megbízást a terv elkészítésére. Az eredeti pályázati kiírás szerint a felújítás után a palotában kapott volna helyet a veszprémi „Európa-ház”, a Várgaléria és a Magyar Építőipari Múzeum Téglagyűjteménye.

A későbbiekben a tervek több változáson is átestek, az „Európa-ház” kialakításának gondolatát elvetették, és a rekonstrukció időpontja is eltolódott. 2002-ben dőlt el, hogy a felújítás után a Dubniczay-palota – a Művészetek Háza egységeként – ad majd otthont a László Károly Művészeti Gyűjtemény közel kétszáz darabját bemutató állandó kiállításnak.
A palota felújítása 2005 tavaszán indult és 2006 nyarán fejeződött be. A beruházás az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Regionális Fejlesztés Operatív Program projektjeként valósult meg. A felújítás és a kiállítás megszervezésének teljes költsége: 736 millió forint, ebből 718 millió forint vissza nem térítendő Uniós támogatás.


Rippl-Ronay
Lány kék háttérrel

A projekt előkészítésében és végrehajtásában részt vettek:
Polgármesteri Hivatal: Asztalos István, Józan György, N. Jakab Ibolya, Németh László, Sarkady Attila, dr. Temesvári Balázs
Művészetek Háza: Fenyvesi Ferenc, Hegyeshalmi László
Tourinform Iroda: Lőrincz Katalin
Köszönjük a KDRFÜ, a VÁTI, A Pannon Egyetem Turisztikai Tanszéke és Veszprém M. J. V. Polgármesteri Hivatala irodáinak közreműködését.

A tervezés fázisai:
1997: országos tervpályázat
1998: I. engedélyeztetési terv
2002: II. engedélyeztetési terv
2003–2006: III. engedélyeztetési terv, kiviteli terv, belsőépítészeti terv

Az építés ideje: 2005. április – 2006. augusztus

Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Generáltervező: Karácsony Építész Iroda Kft.
Építészet, belsőépítészet: Karácsony Tamás DLA, Kern Orsolya, Klobusovszki Péter
Régészet: Kralovánszky Alán, Rainer Pál
Vezető restaurátor: Jeszeniczky Ildikó
Kivitelező: Vemévszer Építő- és Szerelőipari Kft.
Épületrégész konzulens: Lászay Judit